מאמרים

היבטים בהקמת תאגיד מים אזורי


רו"ח יוסי לסטר

מאמר זה פורסם בשנת 2010 במגזין המקצועי "מים והשקיה" ומפרט את כל מערך השיקולים הכלכלי והעסקי שיש לקחת בחשבון בהליך תאגוד אזורי של תאגיד מים וביוב. כמו כן המאמר מתאר את הקשיים המלווים צירוף של רשות מקומית חדשה לתאגיד מים קיים.

סקר צריכות משותפות ושיטות עבודה בתאגידי מים


רו"ח יוסי לסטר

רו"ח לסטר שימש בשנת 2011 כיועץ לוועדת המומחים מטעם רשות המים, לצורך ניתוח מסקנות תכנית כלבוטק בעניין חשבונות המים. להלן הסקר שהכין עבור חברי הוועדה בנושא צריכות משותפות ושיטות עבודה בתאגידי מים.

מודל פיננסי להתאמת החזר הלוואות לכמויות שפכים


רו"ח יוסי לסטר

מאמר זה משנת 2001, שפורסם במגזין המקצועי במגזין "הנדסת מים נוזלים והשקיה" מתאר את אחת הבעיות המהותיות במימון מכוני טיהור שפכים, לרבות יחס הפוך בין כמויות שפכים להחזרי ההלוואות בשנות הפרויקט הראשונות. המאמר מציע מודל פיננסי חדש למימון מכוני טיהור שפכים תוך יצירת הקבלה בין כמויות שפכים להחזר הון.

גיוס הון לתאגידי מים וביוב


רו"ח יוסי לסטר

תקציר הרצאה משנת 2007 שנתן רו"ח  לסטר בקורס למנכ"לי חברות עירוניות ותאגידי מים וביוב באוניברסיטת בר אילן, בנושא הליך גיוסי הון לתאגידי מים וביוב.


נעים להכיר רו״ח יוסי לסטר

בואו נדבר על כוס מים

רו"ח יוסי לסטר הנו כלכלן והבעלים של חברת הייעוץ מוצאי מים בע"מ, ומחזיק במומחיות של 25 שנה בתחום תשתיות מוניציפליות, משק המים והביוב, ומערכות אשפה עירוניות. בין לקוחות מוצאי מים נמצאים משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות, רשויות מוניציפליות, חברות עירוניות וכלכליות, תאגידי מים וביוב, חברות עסקיות ועוד. 


יוסי לסטר - מוצאי מים

בואו נדבר

050-5499014

required remove
required remove
required remove

© Copyright 2020 מוצאי מים בע״מ

1net Sites