הכנת חוות דעת מומחה בסוגיות של משק המים והביוב

לרו"ח יוסי לסטר ניסיון של 25 שנים בתחום משק המים והביוב. מדובר בעיסוק הדורש מומחיות וניסיון, היות והחקיקה והרגולציה בתחום נחשבת לסבוכה, והשתנתה מהותית לאורך השנים, ועל כן מחייבת הבנה גבוהה. בנוסף, ההיקפים הכספיים בתחום הינם גבוהים, בין אם לצורך הקמת תשתית או לצורך התחשבנויות בין צדדים שונים. ועל כן החשיבות בהבנת התחשיבים וייצוג הלקוח באופן נאות הינה מהותית. רו"ח לסטר התמחה בהכנת חוות דעת מומחה לבית משפט ולבוררויות בסוגיות של משק המים והביוב, וייצוג מקצועי בבתי משפט כעד מומחה.

ייעוץ וליווי כלכלי בהקמה של מערכות אשפה פניאומטיות

מערכות פניאומטיות לפינוי אשפה בתחום המוניציפלי נחשבות לחדשניות והן מבוססות על שאיבת האשפה מבנייני מגורים ועסקים, באמצעות צנרת תת-קרקעית עד לטרמינל בקצה השכונה ומשם מפונה האשפה לאתר הטמנה. זהו תחליף מודרני לפינוי קונבנציונלי באמצעות משאיות אשפה. רו"ח לסטר מבצע בדיקות כלכליות לכדאיות המערכת הפניאומטית לרבות תחזיות אשפה, השקעות, עלויות תפעול, חלופות קיימות, עלויות קיימות בפינוי קונבנציונלי, המלצה לגבי שיטת המכרז המומלצת בפרויקט: BOT, DBOT או Turn Key Project  ומכרז הפעלה נפרד ועוד. בנוסף, רו"ח לסטר מלווה רשויות מקומיות בהליכי המכרז עצמו.

הכנת תחשיבים לחוקי עזר מוניציפליים

הכנת תחשיבים לחוקי עזר מוניציפליים לאגרות והיטלים בתחומים שונים כגון מים, ביוב, ניקוז ותיעול, סלילת כבישים ומדרכות, ועוד. ובנוסף, הכנת חוות דעת מקצועית לגבי תקינות תחשיב חוק העזר המקומי מבחינת המתודולוגיה של התחשיב, בסיס הנתונים שנלקח בתחשיב, עקרונות התחשיב, החישוב עצמו, אסמכתאות התחשיב ועוד.

ייעוץ לתאגידי מים בסוגיות כלכליות וניהוליות

הכנת חוות דעת כלכלית ובדיקות כדאיות כלכלית וניתוח חלופות של פרויקטים בתחום מים, ביוב וקולחין, ייעוץ לוועדת המכרזים בסוגיות הדורשות מומחיות או תחשיבים, התחשבנות בין תאגידים ותורמי שפכים לעניין תשתיות מים וביוב משותפות, יעוץ בתחום חשבות ותקציבים לתאגידי מים וביוב, סיוע והכנת התייחסות מקצועית לשימועים של רשות המים ועוד.

ביקורת חיצונית בתאגידי מים וביוב

ביצוע ביקורת חיצונית בתאגידי מים עבור גורמים רגולטוריים ובחינת סוגיות של ממשל תאגידי, התנהלות נושאי משרה, מבנה ארגוני, מערך הגבייה, צרכנות מים, הנדסה ועוד. זאת, ביחס לחוק תאגידי מים וביוב, כללים ותקנות, שהפיצה רשות המים ועוד.

ביקורת פנימית בתאגידי מים וביוב

ביצוע ביקורת פנים בתאגידי מים וביוב ובאגודות קולחין בנושאים שונים, עפ"י הנחיית וועדת הביקורת בתאגיד.

ייעוץ בתחום צרכנות מים

רו"ח לסטר מייעץ בסוגיות מורכבות של צרכנות מים כגון: צריכות משותפות גבוהות ואופן חלוקתן בין צרכנים שונים, צריכות מים גבוהות שלעיתים בלתי מוסברות, התחשבנות בגין חיובי מים גבוהים, התחשבנות בגין נזילות מים ומדי מים בלתי תקינים, אגרות ביוב, עדכון נפשות לצורך הקצבת מים בתעריף מוזל, זיכויים כספיים בחשבונות המים ועוד.


נעים להכיר רו״ח יוסי לסטר

בואו נדבר על כוס מים

רו"ח יוסי לסטר הנו כלכלן והבעלים של חברת הייעוץ מוצאי מים בע"מ, ומחזיק במומחיות של 25 שנה בתחום תשתיות מוניציפליות, משק המים והביוב, ומערכות אשפה עירוניות. בין לקוחות מוצאי מים נמצאים משרדי ממשלה, רשויות ממשלתיות, רשויות מוניציפליות, חברות עירוניות וכלכליות, תאגידי מים וביוב, חברות עסקיות ועוד. 


לקוחות שנהנים מהשירות שלנו 

יוסי לסטר - מוצאי מים

בואו נדבר

050-5499014

required remove
required remove
required remove

© Copyright 2020 מוצאי מים בע״מ

1net Sites